simmor marine


Rijeka office

 

Rijecki lukobran 4

Rijeka, 51 000

T. 00385 51 400 990

F. 00385 51 400 991

M. 00385 91 228 88 82

si@simmormarine.com

 

Pula office

 

Riva bb

Pula, 52 000

M. 00385 99 228 88 82 

danijel@simmormarine.com